ભારતમાં આવી રહ્યો છે શાનદાન મોબાઈલ એકદન કેમેરા જેવો

ભારતમાં આવી રહ્યો છે શાનદાન મોબાઈલ એકદન કેમેરા જેવો હવે ભારતમાં આવી રહી છે સાંદાન મોબાઈલ એકદમ કેમેરા સ્ટાઇલમાં કેમેરા જેમકે તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ મોબાઈલ શાનદાર ગણવામાં આવે છે ભારતમાં પહેલી બાર આવો મોબાઇલ છે જે કેમેરાની સ્ટાઇલમાં જેમ કેમેરો બહાર નીકળે ત્યારે તમે અલગ અલગ કેમેરા યુઝ કરતા હશો એ રીતે આ મોબાઈલ તમને

શૂ આ મોબાઇલ ફોન કેટલા માં મળશે.

તમે જાણી રહ્યા છો કે ભારતમાં અલગ અલગ કંપનીના મોબાઈલ આપણા ગુજરાતમાં આવી રહ્યા છે પણ આ મોબાઇલ એકદમ ખૂબ જ સસ્તો છે અને ઓછા કિંમતમાં તમને મળશે તમે આ મોબાઇલનું આણંદ પણ મેળવી લેજો ટૂંકમાં સમયમાં આ મોબાઈલ રિલીઝ થશે અને જેમકે બેટરી કે કેમેરા સ્ટાઈલ તમને અલગ અલગ રીતે જોવા મળશે એકદમ કેમેરા સ્ટાઈલમાં તમને આ મોબાઈલનો આણંદ જોઈ શકો છો

આ મોબાઇલમાં તમને અલગ અલગ ફિચર જોવા મળશે જેમ કે તમે કોઈપણ મોબાઇલમાં પણ આવો જો તમે કદી જોયા નહીં હોય એ જ રીતે અલગ અલગ સ્ટાઈલમાં તમને ઘણું બધું નવું દેખાવમાં આવી જશે કે મોબાઈલનું કેવી રીતે મોબાઈલ બનાવવાની ટેક્નોલોજી બનાવવામાં આવે છે

ચાર્ચિગ ફાસ્ટ બેટરી

ચાર્જિંગમાં તો મિત્રો વાત જ ના કરો કે ચાર્જિંગ તમે પાંચ દિવસ ફુલ હોય તો પણ તમે વાપરી શકો છો પાંચ દિવસ પણ તમારી બેટરી ચાલી શકે છે હવે 100% થી 200 ટકા બેઠી છે ચાર્જિંગ થવાની સંભાવના લાગે છે અને ફાસ્ટ સુપરવાઇઝ કોઈ ચાર્જિંગ નહીં હોય એટલું વોલ્ટ 200% વોલ્ટ ચાર્જિંગ નું ગણાવવામાં આવ્યું છે અને બેટરીની દસ હજાર વોલ્ટ ની એમએલ ગણાય છે

મિત્રો અમે તમને ફક્ત કયું મોબાઇલ કેટલામાં અને કયો કયો બધા મોબાઇલની તમને અમે અપડેટ આપતા રહીશું અમારે આ વેબસાઈટ પર ફક્ત અમે તમને google દ્વારા ન્યુઝ આપતા રહેશું.

Leave a Comment