ઇન્ડિયન ઓઇલ દ્વારા ભરતી 2022

ઇન્ડિયન ઓઇલ દ્વારા ભરતી 2022 :- ઇન્ડિયન ઓઇલ દ્વારા અલગ અલગ જિલ્લાઓ પ્રમાણે આ ભરતીની જાહેર કરવામાં આવી છે ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા ઓઇલ દ્વારા ભરતી 2022 એન્જિનિયર જેવા કામો કરતા અલગ અલગ ongc દ્વારા અલગ અલગ ટેકનિકલ દ્વારા કેવો આઈડિયા પ્રમાણે કોર્સ કરેલો હોય તેવા માટે ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવી છે રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે ખાસ કે તમે આ મા ફોર્મ ભરેલો.

ઇન્ડિયન ઓઇલ દ્વારા ભરતી 2022

અરજી તમારે મિત્રો નીચે લિંક આપેલી છે વેબસાઈટ તમારી અરજી કરવાની રહેશે અને જેમકે post iocl ભરતી પોસ્ટનું નામ એજન્સીય એસએમસી અને ટેકનિકલ કુલ જગ્યાઓ 56 જેવી છે સસ્તા સ્થળ ભારત અરજી શરૂ 12 09 2022 આપતા તારીખ પ્રમાણે તમારે અરજી નું ફોર્મ ભરી લેવું

જો મિત્રો નોકરી માટે રાહ જોઈને બેઠા છે કે નોકરી ક્યારે આવે એની કઈ કઈ આવે તો તમે રાહ જોઈને બેઠા છો કે ભરતીનું નામ ક્યાં છે પરથી કયા કયા જિલ્લામાં આવે છે એ પોસ્ટનું નામ કુલ જગ્યાઓ લાયકાત વર્ષ પસંદગી પગાર ધોરણ શું શું તમારે આ અમારી આ જરૂર પડશે મિત્રો તમે અરજી પ્રખ્યા બધું તમને અમે બધી કઈ કઈ તમારી શું શું કરવું અમારી આ ટાઈપ પણ તમને મદદરૂપ થશે નીચે મુજબ આપેલ છે લીંક દ્વારા તમારે કામ કરવાનું છે

પગાર

એન્જિનિયર માટે ₹25,000 થી શરૂ થશે પગાર અને ટેકનીકલ માટે 23,000 થી શરૂ થશે

પસંદગ પક્રિયા

પસંદગી તમારે નીચે મુજબ તમારે પ્રક્રિયા રહેશે જ્યારે ફાઇનલ લિસ્ટ ડોક્યુમેન્ટ સર્ટિફિકેટ સ્કૂલ બધું તમારે નીચે મુજબ આપવાનું રહેશે

મહત્વપૂર્ણ લીંક

ભરતી માટે અરજી કરવાઅહી ક્લિક કરો

Leave a Comment