હવે jio દ્રારા નવો પ્લાન 60% સુધીનો લાભ

જો મિત્રો તમે જીવો સીન વાપરતા હોય તો તમારા માટે જીઓ નવી ઓફર લઈ આવી છે ખાસ તમારા માટે 50% કે 60% પણ મળી શકે છે તમને લાભ રિચાર્જમાં તમને ખબર છે કે આપણે ગુજરાતમાં જીઓ નો પ્લાન પહેલા સસ્તો હતો ને આજના જમાનામાં બહુ મોકો થઈ ગયો છે જો મિત્રો તમે રિચાર્જ કરાતા હોય તમારે ત્યાં એક વાઉચર આવતું હશે ત્યાં તમને રિચાર્જ ના એક્સપ્રાઈઝ પ્લાન પર તમને મળી જશે આ એક જીબી કે તેનો લાભ લો

jio એપ યુઝ કરતા હોય તો મિત્રો તમને મળી શકે છે વન જીબીઆર ટુ જીબીનો લાભ લઈ શકો છો તમે પણ રિચાર્જ પર તમને છેલ્લા એક્સપર્ટ ફોન પર મળી શકે છે લાભ જેવો દ્વારા નવી ઓફર આવી છે.

આ પણ વાંચો :- આજનો સોના ચાંદી નો ભાવ જાણો

હવે jio દ્રારા નવો પ્લાન 60% સુધીનો લાભ

જ્યારે મિત્રો આપણે ખબર છે કે આપણી રિચાર્જ કરાવીએ ત્યારે બેટા જોતું હોય તો આપને મળીતું નથી હવે મિત્રો તમને jio દ્વારા નવી ઓફર મેળવવામાં આવી છે કે તમને રિચાર્જ એક્સપાયર થયા પછી પણ તમે 1gb પણ એક્સપ્રેસ રિચાર્જ કરી શકો છો તમે ડેટા યુઝ કરી શકો છો વગર રિચાર્જ તમને 20 થી 15 રૂપિયામાં મળી શકે છે આ વન જીબી ડેટા

આ પણ વાંચો :-મોબાઈલ માંથી પૈસા કમાઈ શકો છો ઘરે બેઠા 50હજાર

તમારે વન જીબી ડેટા કરવા માટે તમારે જીઓ એપ ને ડાઉનલોડ કરો અને વધુ માહિતી તમારા કસ્ટમર એપ દ્વારા મળી શકે છે વધુ ઓફર અને વધુ લાભ મેળવવો.

આ પણ વાંચો :હવે ઘરે બેઠા પાન કાર્ડ મેળવો

જીઓ લાવી રહી છે નવી ઓફર મિત્રો તમારા માટે અને વધુ લાભ મેળવવો તમારું રિચાર્જ ખતમ થઈ ગયું હોય તમે ત્યારે ડેટા યુઝ નહીં કરીતા હવે મિત્રો બધા યુઝર માટે લઈ આવી છે જીવો જ્યારે રિચાર્જ ખતમ થઈ જાય ત્યારે પણ તમે તમારા ડેટા એક જીવ્યા 2gb તમારે જરૂર પૂરતું તમે કરી શકો છો 15 રૂપિયામાં અથવા ₹20 માં જેવું તમારું ડેટા જરૂર હોય એ પ્રમાણે તમે કરી શકો છો રિચાર્જ.

વધુ માહિતી તમારા જીઓ યુએફની ડાઉનલોડ કરો

Leave a Comment