આજનો પેટ્રોલનો ડીઝલનો ભાવ લાઈવ

પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ ઘટાડો

પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ ઘટાડો અને વધઘટમાં ફાયદો થાય પેટ્રોલનો વેરામાં વધુ રૂપિયા ચાર અને ડીઝલમાં રૂપિયા 5.50 ઓછા કર્યા નવો ભાવ જુઓ આજનો પેટ્રોલનો ડીઝલનો ભાવ લાઈવ આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ અલગ અલગ શાયરી અલગ અલગ રીતે હોય છે ખાસ રીતે તમારે પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે કેટલાક લોકો માટે આ ઘોષણાઓ સારી બાજુ … Read more

આજનો સોના ચાંદી નો ભાવ જાણો

આજનો સોનાનો ચાંદીનો ભાવ જાણો

આજનો સોનાનો ચાંદીનો ભાવ જાણો તમે જોતા હશો કે આજકાલ સોના અને ચાંદીનો ભાવ દિવસોમાં દિવસોમાં વધઘટ થતો હોય છે સોના ના રોકાણ પર વળતર મેળવવા માટે સોનાની સીધી ખરીદી ઝવેરીની ઓટીસી ખરીદી વગેરે જેવા ઘણા વિકલ્પો છે સોનાના વેપાર અને રોકાણ લાભ તમારા રોકાણમાં માર્કેટમાં જોખમો સામે એ જ રાખવાનો ઉત્તમ માર્ગ વધારે છે … Read more

મોબાઈલ માંથી પૈસા કમાઈ શકો છો ઘરે બેઠા 50હજાર

મોબાઈલ માંથી પૈસા કામાઓ હવે ઘરે બેઠા કમાઈ શકો છો

મોબાઈલ માંથી પૈસા કામાઓ હવે ઘરે બેઠા કમાઈ શકો છો :- 50 હજાર રૂપિયા ફક્ત એક એપ ની મદદ થી ઘરે બેઠા કમાઈ શકો છો પૈસા મોટાભાગના લોકો આયા અપની મદદથી ઘણા બધા પૈસા કમાઈ શકે છે જેમના મોબાઈલથી ઘર ખર્ચ અને અન્ય ખર્ચ બેઠા બેઠા કમાઈ શકે છે અમે પૈસા કમાય છે. એ આવી … Read more